کلکسیون فرش

قالیچه ی ذرع و چارک بافت اردستان

قالیچه ی ذرع و چارک که با تقلید از طرح ترنج دار طره ای نایین در شهر اردستان بافته شده است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :