اخبار فرش

بازارهای جدید صادرات فرش دستباف قم شناسایی شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم گفت: بازارهای‌ جدید برای صادرات فرش قم شناسایی شود که در این زمینه کشور چین به عنوان یکی از مهم‌ترین مشتریان فرش قم محسوب می‌شود

 

امیرهوشنگ طیبی‌نژاد پیش از ظهر امروز در همایش چهره‌های ماندگار فرش دستباف قم که در سالن سینما وتوس قم برگزار شد با اشاره به اینکه فرش دستباف فرهنگ و تاریخ ایران محسوب می‌شود اظهار داشت: فرش دستباف رشد اقتصادی کشور را به‌ همراه دارد.

وی افزود: جایگاه واقعی فرش قم باید به مردم و مسئولان معرفی شود که در این راستا می‌توان از هنرمندان فرش قم تجلیل کرد، زیرا فرش قم مدیون کسانی است که با گره زدن به قالی، گره‌ای از مشکلات جامعه را حل کرده و نام فرش ایران را در جهان جاودانه کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به اینکه فرش دستباف تنها کالایی برای فروش نیست گفت: فرش دستباف قم به عنوان سفیری از استان قم و کشور می‌تواند در سایر کشورهای جهان معرف هنر، تاریخ و فرهنگ کشور باشد.

طیبی‌نژاد تصریح کرد: فرش دستباف به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌آفرینی می‌کند و از سوی دیگر حضور روستاییان در این صنعت سبب رشد و توسعه خوشه فرش دستباف استان قم می‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای خوشه فرش دستباف قم گفت: تولید نمونه فرش از نخ داخلی، ایجاد سایت تحقیقات و بازاریابی، بسته‌بندی مناسب، برگزاری دوره‌های آموزش و ایجاد مهارت نیروهای انسانی از مهم‌ترین دستاوردهای خوشه فرش دستباف قم در دو سال گذشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم خاطرنشان کرد: با توجه به وجود تحریم‌ها شاهد کاهش صادرات فرش دستباف قم به کشورهای مختلف بودیم، اما با این حال باید بازارهای‌ جدید برای صادرات فرش قم شناسایی شود که در این زمینه کشور چین به عنوان یکی از مهم‌ترین مشتریان فرش قم محسوب می‌شود.

طیبی‌نژاد با اشاره به تولید نخ ابریشم در کشور گفت: در حال حاضر نخ ابریشم در کشور تولید نمی‌شود که باید برای تولید این نخ در کشور برنامه‌های جدی صورت گیرد.

وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد نمایشگاه دائمی فرش دستباف است که امیدواریم روز تولد استاد رشتی‌زاده به عنوان روز فرش دستباف قم در تقویم ملی ثبت شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به اینکه فرش دستباف وضعیت مناسبی ندارد متذکر شد: امیدواریم در آینده با فعالیت هنرمندان این رشته و مسئولان شاهد رشد صنعت فرش ایران و به ویژه فرش دستباف قم باشیم.

امیرهوشنگ طیبی‌نژاد پیش از ظهر امروز در همایش چهره‌های ماندگار فرش دستباف قم که در سالن سینما وتوس قم برگزار شد با اشاره به اینکه فرش دستباف فرهنگ و تاریخ ایران محسوب می‌شود اظهار داشت: فرش دستباف رشد اقتصادی کشور را به‌ همراه دارد.

وی افزود: جایگاه واقعی فرش قم باید به مردم و مسئولان معرفی شود که در این راستا می‌توان از هنرمندان فرش قم تجلیل کرد، زیرا فرش قم مدیون کسانی است که با گره زدن به قالی، گره‌ای از مشکلات جامعه را حل کرده و نام فرش ایران را در جهان جاودانه کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به اینکه فرش دستباف تنها کالایی برای فروش نیست گفت: فرش دستباف قم به عنوان سفیری از استان قم و کشور می‌تواند در سایر کشورهای جهان معرف هنر، تاریخ و فرهنگ کشور باشد.

طیبی‌نژاد تصریح کرد: فرش دستباف به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌آفرینی می‌کند و از سوی دیگر حضور روستاییان در این صنعت سبب رشد و توسعه خوشه فرش دستباف استان قم می‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای خوشه فرش دستباف قم گفت: تولید نمونه فرش از نخ داخلی، ایجاد سایت تحقیقات و بازاریابی، بسته‌بندی مناسب، برگزاری دوره‌های آموزش و ایجاد مهارت نیروهای انسانی از مهم‌ترین دستاوردهای خوشه فرش دستباف قم در دو سال گذشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم خاطرنشان کرد: با توجه به وجود تحریم‌ها شاهد کاهش صادرات فرش دستباف قم به کشورهای مختلف بودیم، اما با این حال باید بازارهای‌ جدید برای صادرات فرش قم شناسایی شود که در این زمینه کشور چین به عنوان یکی از مهم‌ترین مشتریان فرش قم محسوب می‌شود.

طیبی‌نژاد با اشاره به تولید نخ ابریشم در کشور گفت: در حال حاضر نخ ابریشم در کشور تولید نمی‌شود که باید برای تولید این نخ در کشور برنامه‌های جدی صورت گیرد.

وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد نمایشگاه دائمی فرش دستباف است که امیدواریم روز تولد استاد رشتی‌زاده به عنوان روز فرش دستباف قم در تقویم ملی ثبت شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به اینکه فرش دستباف وضعیت مناسبی ندارد متذکر شد: امیدواریم در آینده با فعالیت هنرمندان این رشته و مسئولان شاهد رشد صنعت فرش ایران و به ویژه فرش دستباف قم باشیم

رئوف مفیدی نماینده انجمن دراستان گلستان

 

منبع :