دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش گلیم بافی قسمت سوم(پیاده سازی نقشه)

فردوس لطفی


نقشه مثالی 
البته این طرح یک طرح آموزشی برای مبتدیان است  در صورتی که بخواهید در عرض بزرگتر ببافید طرح را تکرار می کنیدد

برای تقشه زدن وسط چله ها   و وسط نقشه را مشخص کنید در واقع  مرکز چله و نقشه  بر هم منطبق می شوند

برای هر خانه ی نقشه دو تار در نظر می گیرید ابتدا ء طرح مرکز را می بافید  و سپس از دو طرف  9 خانه و یا ده خانه فاصله داداه طرح کناره  ی نقشه را می بافید  
برای نقشه زدن برای هر خانه باید 8 رج ببافید 
البته این تعداد بستگی به ضخامت نخ شما دارد

یادتان باشد در جایی  که متن هست یعنی بین فاصله دو نقش  نخ جدا می بافیم  نخ ها به هیچ وج از پشت کار رد نمی شود  و بعد ا ز چند رج  نخ های اضافه و یا اویزان  را می بریم   این گلیم دورو هست


9 خانه یا 18 و یا 10 خانه 20  تار فاصله  می دهیم و دو خانه را بانخ سرمه ایی می بافیم


سر نخ ها یی که اضافه می کنید به راستای چله نگه دارید بافت را انجام دهید به این شیوه سر نخ ها محکم   و از شکافته شدن گلیم جلو گیری می شود


ادامه ی نخ رابعد ازچند رج میبریم

در این شیوه سر نخ ها در داخل جف گلیم محکم می شود  ودر سایش ها و شست و شو سر نخها پاره و بد نما تخواهد  شد

در بافت گلیم  ابتداءسعی کنید جهت نخ هم سو باشد اما بعد ها چشمی متوجه می شوید

برای اضافه کردن نقشه  در اخرین رج خانه ی کنار را هم می بافید و در برگشت  اضافه می کنید

دوستان اسم دیگر این گلیم چاکدار هست این اسم بدلیل چاک بین دو نقشه است البته نباید زیاد معلوم باشد 
بهتر هست که نخ را نکشید


این کار را ادامه دهید

البته خاطر نشان کنم  ضخامت نخ ها یکدست و یکنواخت باشد  تا احتمال بالا زدگی و پایین زدگی حداقل شود

 

 

قسمت دوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13877

 

قسمت اول:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13703

منبع : فردوس لطفی