اخبار فرش

بزرگان صنعت فرش دستباف توقعات بسياري از دولتمردان دارند

معاون برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري قم با اشاره به اينکه فرش دستباف يک هنر است، گفت: فرش دستباف نبايد به قيمت ارزان به فروش برسد چراکه بافندگان و طراحان به عنوان هنرمندان اين عرصه زحمات بسياري براي رشد اين صنعت متحمل شده‌اند.


به گزارش خبرگزاري موج از قم، معاون برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري قم در همايش چهره‌هاي ماندگار فرش دستباف قم که در سينما وتوس قم برگزار شد با بيان اينکه هنرمند کسي است که بتواند هنر را به جامعه معرفي کند، گفت: متاسفانه فرش دستباف کشور وضعيت مناسبي ندارد.
وي افزود: اساتيد و بزرگان صنعت فرش دستباف توقعات بسياري از دولتمردان دارند و دولت تدبير و اميد سعي در حل مشکلات جامعه هنرمند فرش دستباف دارد.
سيد حسن رضوي گفت: در حال حاضر بسياري از بازارهاي جهاني ناشناخته هستند که پس از شناسايي اين بازارها بايد از ظرفيت آن براي فروش و صادرات فرش دستباف قم استفاده کنيم. وي تصريح کرد: در حال حاضر بسياري از بازارهاي جهاني ناشناخته هستند که پس از شناسايي اين بازارها بايد از ظرفيت آن‌ها براي فروش و صادرات فرش دستباف قم استفاده کنيم.
رضوي با اشاره به شناسايي ظرفيت‌هاي استان قم براي معرفي فرش دستباف به کشورهاي مختلف گفت: با توجه به اينکه در استان قم افرادي با مليت‌هاي مختلف زندگي مي‌کنند مي‌توانيم از آن‌ها در راستاي شناسايي فرش دستباف استان قم به کشورهاي مختلف استفاده کنيم.
معاون برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري قم خاطرنشان کرد: فرش دستباف به عنوان يک صنعت بايد مسيرهاي مختلفي را براي معرفي اين صنعت به بازارهاي جهاني جست‌وجو کند

خبرگزاری موج

منبع :