اخبار فرش

چند سوال و پاسخ در خصوص رنگرزی برای شرکت کنندگان در المپیاد علمی

امیر منصور اربابی / سید عباس سجادی

مهمترین روشهای افزایش سرعت  رنگرزی بمنظور ایجاد نایکنواختی؟

بالا بردن سرعت رنگرزی با :
کم کردن L/R
اضافه نمودن اسید بیش از حد لزوم 
در دمای بالا نخ را به حمام اضافه کردن 
 شیب حمام را تند کردن 
و هموار نکردن نخ ها 

آیا میتوان میزان اسید را در حمام متال کمپلکس یک به یک اضافه کرد؟

بهیچ وجه ... چون مقدار استاندارد اسید سولفوریک در رنگهای متال ۱:۱ خودش به اندازه کافی مشکل زا هست .


در کدام گروه رنگزاها باید l/r را تا حد ممکن پایین بگیریم؟ 

مواد رنگزای ری اکتیو
چون در رنگرزی راکتیو هر چه مقدار آب کمتر باشد احتمال هیدرولیز شدن رنگ هم کمتر است ...

 کاهش میزان ph در گروه رنگزاهای طبیعی برای ابرش شدن چقدر جواب میدهد؟ آیا کاهش ph را توصیه میفرمایید یا افزایش دما یا کاهش جابجایی کالا؟

با توجه به کند بودن ذاتی سرعت رنگرزی  با رنگزای طبیعی فکر نمیکنم اسیدهای آلی خیلی بتوانند در سرعت رنگرزی تاثیر بگذارند ...
افزایش دمای ورودی میتواند( غیر از حمام خمی )،روش مناسب باشدبرای نایکنواخت کردن کالا.


حساسيت كدام يك از رنگزاهای اسپرک ؛روناس؛قرمزدانه و گندل نسبت به pHحمام بيشتر است؟

دربین این ۴ رنگزا فقط قرمزدانه رنگینه ای یونی هست ‌‌و حساسیت ان به ph حمام بیشتر ..
بعد از آن روناس .زرد ها خیلی حساس نیستند حتی با افزایش یا کاهش یک درصد اسید نسبت به وزن کالا
اسپرک و گندل مربوط به گیاهان فلاونویید دار هستند 
و روناس هم گیاهی آلیزارین دار هست
آلیزارین،  به pH حمام حساس است هم در نوع متغیر فام هم در میزان سرعت جذب.

درباره اسپرك گندل و زردچوبه چرا ثبات نوري كمي دارند؟

 اسپرک و گندل جزو فلاونوییددارها هستند که با توجه به ساختمان مولکولشان دارای اتصالات محکمی نیستند ... اگرچه اسپرک بخاطر داشتن گروه هیدروکسیل بیشتر ؛ دارای ثبات بهتری نسبت به گندل میباشد

در مورد زردچوبه نیز باید بگوییم این رنگزا متعلق به گروه رنگینه های مستقیم در گیاهان رنگزاست ... ساختار این رنگزا خطی است و فاقد گروههای هیدروکسیل فراوان برای یک اتصال مطمئن است .. زرد چوبه بخاطر وزن مولکولی بالا و وسعت زیاد مولکول قادر به پیوند واندروالسی با لیف میباشد .

فلز كداميك از دندانها جز عناصر واسطه نميباشد:
زاج سفيد. سولفات اهن  دي كرومات پتاسيم.    زاج سبز؟؟
هر چهار مورد دندانه میباشند ... ولی فلز آلومینیوم در زاج سفید ( سولفات آلومینیوم ) مربوط به گروه سوم اصلی جدول مندلیف میباشد و جزو عناصر واسطه نیست .. گزینه یک درست است .

درباره رنگرزي حلقه اي سوال شده بود لطفا اين نوع رنگرزي رو تشريح كنيد.
Ring dyeing?

احتمالا منظورتان از پدیده Ring dyeing است که یک نوع نایکنواختی است و در رنگرزی خمی روی میدهد

علت این نایکنواختی کم دادن زمان در خوشارهاست ... در رنگرزی با رنگزای خمی مخصوصا در رنگهای سیر ما مجبور به تکرار رنگرزی و هوادهی برای رسیدن به رنگ سرمه ای هستیم
در پشم این مدت زمانی حدود ۴۰ دقیقه ست که ۲۰ دقیقه مربوط به رنگرزی و ۲۰ دقیقه مربوط به هوادهی است .. اگر این زمانها رو رعایت نکنیم رنگها روی الیاف در منافذ حلقه کرده و باعث نایکنواختی میشود
البته بیرون موندن نخها از محلول لوکو در زمان رنگرزی هم میتواند باعث این نایکنواختی بشود .

منبع : امیر منصور اربابی / سید عباس سجادی