کسب و کار

بررسی روندهای بین المللی و منطقه کسب و کار خوشه

روندهای اقتصادی از آنجا که هنر صنعت فرش یک تجارت جهانی است که هر کشوری امکانات حضور در این بازار جهانی را ندارد پس جایگاه و پیشینه ایران یک مزیت رقابتی نسبت به سایرین برایش فراهم آورده و حفظ این مقام بسیار حائز اهمیت است.در این راستا شناخت بازارها و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت حفظ تعاملات و تبادلات با آن­ها ضرورت دارد چرا که تغییرات و نوسانات آن­ها بر ما اثر زیادی دارد.

 

با توجه به اينكه ايالات متحده آمريكا به عنوان بزرگترين خريدار و وارد كننده فرش دستباف جهان مطرح مي باشد، بوجود آمدن بحران اقتصادي در اين كشور ، بر تجارت جهاني فرش و بخصوص ايران تاثير عمده اي گذارده است .

از اين رو از مهمترين دلايل ، كاهش حجم تجارت جهاني فرش دستبافت در سالهاي اخير مي توان به بحران اقتصادي جهاني اشاره نمود كه كشورهاي اروپايي و آمريكا بيشتر از ساير كشورهاي جهان متاثر از آن بوده اند . از سوي ديگر كشورهاي اروپايي و ايالات متحده آمريكا بزرگترين وارد كنندگان فرش دنيا به شمار مي روند به گونه اي كه بيش از 70% فرش دنيا به مقاصد اين كشورها صادر مي گردد ، لذا شرايط ركود و رونق اقتصادي در اين كشورها ، تاثير مستقيمي بر بازار فرش در كشورهاي توليد كننده مي گذارد . اما بطور كلي از مشاهده روند تجارت جهاني فرش دستبافت مي توان اينگونه استنباط نمود كه روند تجارت جهاني فرش در سالهاي قبل از ركود نيز روند روبه توسعه اي نبوده است و همواره از يك سري شرايط با ثبات و معمول و بدون افزايش محسوس برخوردار بوده است كه نشان مي دهد خريداران خاص و مشخصي در سطح بين المللي طي اين سالها خريدار و وارد كننده فرش دستبافت بوده اند يكي ديگر از دلايل كاهش صادرات فرش دستبافت ، تاثير محصولات جايگزين بر اين محصول بوده است. بطوريكه صادرات فرش در پنج سال گذشته روند نزولي داشته كه دلايل عمده آن مربوط به كاهش حجم تجارت جهاني فرش دستبافت به علت جايگزين شدن ساير كف پوش ها

منبع :