اخبار فرش

بافت 950 ميليون ريال فرش‌ دستباف توسط مددجويان کميته امداد اسفراين

« علي سخاوتي پور » اظهار داشت: خودکفايي و توانمندسازي خانواده‌هاي زير پوشش کميته امداد، يکي از دغدغه‌هاي اصلي اين نهاد است و در اين راستا نيز گام‌هاي خوبي برداشته شده است.


وي يکي از اقدامات موثر در اين زمينه را مربوط به قاليبافي مددجويان تحت حمايت خود دانست و افزود: بخش قاليبافي در ميان خانواده‌هاي مددجوي اين نهاد جايگاه مناسبي داشته و ظرفيت‌هاي خوبي در اين زمينه در شهرستان ديده شده است.
سخاوتي پورگفت:در همين راستا از توليد 103 تخته فرش توسط مددجويان فعال در اين رشته خبر داد و افزود: اين قالي‌وگليم فرش هاي دستباف در متراژ حدود 180متر مربع بافته و آماده شده‌اند.

گزارش خبرنگار قدس آنلاین از بجنورد

منبع :