کلکسیون فرش

قالیچه ی لچک و ترنج گل ابریشم نایین شش لا

تصویری از یک قالیچه ی لچک و ترنج گل ابریشم نایین شش لا در اندازه های 131 * 133 سانتی متر. تمامی سطح این قالیچه با گل های شاه عباسی – اسلیمی های دهان اژدری و بته قلمکار پوشیده شده است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :