کلکسیون فرش

طرح خشتی لوزی بختیاری

طرح خشتی لوزی بختیاری که خانه های آن با شاخه ها و بوته های گل تزئین یافته است. طرح خاصی که به گونه انحصاری بافت آن در بین بافندگان منطقه چهار محال و بختیاری رواج دارد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :