اخبار فرش

شناخت قالی بختیاری با تاکید بر شیوه های رنگرزی قسمت دوم(طرح گل پتو)

علی حیدری فعال فرش

یکی از فرشهای مشهور چهار محال بختیاری نقشه گل پتو می باشد

این نقشه در شهر فردمه در نزدیکی شهرستان بروجن بافته می شود

نقش گل پتو تشکیل شده از تعداد زیادی گل روز که در کنار هم قرار دارند

این طرح به صورت قاب ایینه ترنج دار یا به صورت قاب می باشد

این بافته ها توسط زنان با گره ترکی یا متقارن به روش تخت یا تک پود بافته می شود

اکثر فرشهای تولید شده این منطقه با پود پشم و چله نخ می باشد

بافته های قدیمی ان چله پشم وپود پشم است

می توان گفت به علت تقاضای زیاد تجار اکثر فرشهای قدیمی این شهرستان صادر شده وکمتر می توان فرشهای قدیمی این منطقه را یافت

طرح اصلاح شده گل پتو با در نظر گرفتن سلایق مشتری.از تولیدات خودم است

بافته های قدیمی با پشم دست ریس ورنگ گیاهی عالی تولید می شده

سبک رنگرزی این منطقه با رنگرزی قشقایی نزدیک است

برای رنگ زرد از جاشیر استفاده می کردن .این شهر در مسیر عشایر قشقایی قرار دارد

در صورتی که مناطق لر نشین از گندل استفاده می کنند

قرمز وصورتی به روش سرد رنگ می شده

برای رنگرزی زرد. قهوه ای .شتری از روش دندانه ورنگ هم زمان استفاده می شده

دوستان به علت کمبود سوخت وهیزم رنگرزی در قدیم دندانه ورنگرزی همزمان بوده

ابی وسورمه ای وسبز توسط نیل کار انجام می شده

به رنگرزی که مهارت رنگرزی با نیل را داشته نیل کار می گویند

اکثر رنگهایی که در چهار محال بختیاری رنگ می شده توسط خود بافنده انجام می شده .بجز ابی .سورمه ای وسبز

این حقیر رنگرزی گیاهی را از مادر خدا بیامرزم یاد گرفتم

در هر روستا یک نفررنگرزی نیل را انجام می داده.چون ساز کردن واماده سازی پاتیل نیل کار هر کسی نیست.وتخصص خاص خودش را می طلبد.

در قدیم نیل کارها از خمره استفاده می کردن .ارتفاع خمره یک مترو نیم تا دومتر بوده

انتهای خمره نیزه ای بوده که روی زمین قرار می گرفته و توسط دیواره ها مهار می شده

نیل کار یا رنگرز اب پاتیل را توسط هیزم یا کود دام که قبلا اماده شده بود گرم می کردن

به جای سود وسولفات برای جفت کردن یا ساز کردن پاتیل از خاکسترو اهک استفاده می کردن

گفته شده که با اب این پاتیل تا یک ماه در رنگرزی استفاده می شده واهک تح نشین شده را توسط یک ظرف از خمره بیرون می کشیدن

اطلاعات از استاد فرهاد قادری رنگرز بازنشسته که نقل قول از پدرش ایشان می باشد

منبع : علی حیدری فعال فرش