اخبار فرش

بودجه ۱۸۰ میلیون تومانی مرکز ملی فرش برای برگزاری دوره آموزشی رنگرزی در اصفهان

محمد مجیری در حاشیه نمایشگاه فرش اصفهان، ارتقای صنعت فرش دستباف اصفهان را در گرو حمایت از تشکل ها دانست و اظهار داشت: از دیرباز سبک طراحی و رنگ آمیزی فرش در استان اصفهان و مکتب اصفهان با ۲۳ نوع و مدل طراحی در سطح کشور و جهان مطرح بوده است.


وی افزود: سازمان صنعت و معدن و تجارت با حمایت از اتحادیه ها و برگزاری دوره های آموزشی وظیفه دارد مشکلات این صنعت با سابقه در اصفهان را حل کند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت و معدن و تجارت خاطرنشان کرد: استان اصفهان به دلیل توانمندی هایی که در زمینه رنگرزی دارد، داوطلب برگزاری این دوره کشوری شده است.
وی با اشاره به برگزاری مرتب جلسات کمیته فرش دستباف اصفهان، یادآور شد: در سال ۹۳، این کمیته ۱۲ جلسه با حضور تمام اتحادیه های مرتبط با فرش دستباف برگزار کرده و به چاره اندیشی برای حل مشکلات پرداخته است.
مجیری با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بخش آموزش را جزء برنامه های اساسی خود قرار داده است، گفت: اداره فرش این سازمان، دوره های مختلف آموزشی اعم از آموزش ناظرین فنی و تجار فرش در زمینه صادرات را از سال قبل آغاز کرده و در سال جاری نیز ادامه داده است.
وی همچنین تصریح کرد: تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) به مبلغ ۳ میلیارد تومان در راستای رفع مشکلات ناشی از خشکسالی و کمک به بافندگان شرق اصفهان شامل مبلغ یک میلیارد تومان به اتحادیه تعاون روستایی، ۸۰۰ میلیون تومان به اتحادیه تعاون شهری و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به اتحادیه بازرگانی اختصاص یافته است.

خبرگزاذی ایلما

منبع :