اخبار فرش

مهارت‌آموزی متقاضیان شغل در صنعت فرش دستباف

تفاهمنامه همکاری آموزشی بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مرکز ملی فرش ایران به منظور ارتقای توانمندی و مهارت‌افزایی نیروی انسانی متقاضی اشتغال در صنعت فروش دستباف امضا شد.

به گزارش ایلنا، تفاهمنامه همکاری آموزشی بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مرکز ملی فرش ایران به منظور ارتقای توانمندی و مهارت‌افزایی نیروی انسانی متقاضی اشتغال در صنعت فروش دستباف امضا شد.

از اهداف این تفاهمنامه می‌توان به شناسایی مشاغل موجود در آینده پژوهی در حوزه مشاغل هنر صنعت فرش دستباف، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های متقابل در توسعه این صنعت و تقویت بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات آموزشی (آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای)، در حوزه هنر صنعت فرش دستباف اشاره کرد.

بر اساس این تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز جامعه هدف در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و مراکز دولتی، ارزشیابی و سنجش مهارت کارآموزان براساس تقویم و برنامه زمان‌بندی را برعهده دارد.

همچنین صدور گواهینامه صلاحیت شغلی در صورت موفقیت در آزمون‌های کتبی و عملی مطابق با قوانین و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و ارائه اطلاعات آماری و مشخصات مهارت آموختگان در حوزه مشاغل موضوع تفاهمنامه به منظور اولویت در بکارگیری این افراد به مرکز ملی فرش ایران ازجمله تعهدات دیگر این سازمان در اجرای تفاهمنامه مذکور به شمار می‌رود.

علاوه بر این، مرکز ملی فرش ایران به عنوان طرف دیگر این تفاهمنامه انجام نیازسنجی و شناسایی مشاغل در حوزه صنعت فرش دستباف و معرفی ذی‌نفعان و متقاضی آموزش به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و حمایت از ارائه و عرضه محصولات تولیدشده کارآموزان آموزش دیده مراکز این سازمان از طریق بازارچه‌های محلی، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مرکز ملی فرش ایران را برعهده دارد.

براساس این تفاهمنامه همکاری و مشارکت در برگزاری مسابقات استانی و ملی مهارت، هنر صنعت فرش دستباف و ایجاد سازوکار لازم برای تسهیل و تسریع در بررسی، صدور و تمدید گواهینامه‌های صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای شاغلان کم سواد و بی‌سواد در حوزه هنر صنعت فرش دستباف ازجمله تعهدات مشترک دو طرف در راستای اجرای تفاهمنامه مذکور است.

این تفاهمنامه به مدت پنج سال قابل اجرا است که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، تصحیح یا تغییر در مفاد این تفاهمنامه با توافق دو طرف انجام خواهد شد.

منبع : ایلنا