کلکسیون فرش

دو ذرعی ترنجدار بافت شهرکرد

قالیچه عریض در اصطلاح به نام دو ذرعی در ابعاد 226 * 159 سانتی متر با طرح ترنجدار از بافته های شهرکرد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :