اخبار فرش

برنامه چهارسو / شان و منزلت بافندگان به عنوان هنرمند در جامعه حفظ شود

رئیس مرکز ملی فرش ایران در مصاحبه با برنامه چهار سو به بررسی و تحلیل فرش دستباف کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد .

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران در این گفت و گو، فرشته دست پاک به سوالات مجری شبکه 3 که از ظرفیت های تولید و صادرات و آثار تحریم فرش دستباف کشور پاسخ دادند.

این برنامه در روز 5 شنبه بیست و دوم شهریور ماه ساعت 15.15 از شبکه 3 سیما ( برنامه چهارسو ) پخش می شود .

منبع : مرکز ملی فرش