اخبار فرش

طبس صاحب خانه فرش می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص تأمین و راه اندازی خانه فرش در شهرستان طبس با حضور سید مهدی طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه، بخشداران و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در محل معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص جانمایی مکان خانه فرش، تأسیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف و ایجاد کارگاه های زود بازده در شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

این نشست پیرو سفر رئیس مرکز فرش ایران به طبس و تاکید معاون استاندار و فرماندار ویژه مبنی بر تأسیس خانه فرش در شهرستان طبس برگزار شد.

منبع : مرکز ملی فرش