اخبار فرش

مهلت ثبت نام متقاضیان بیمه تکمیلی قالیبافان تمدید شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، اتحادیه تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران نسبت به عقد قرارداد بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه تعاون کشور اقدام نموده است. متقاضیان می توانند تا تاریخ 97.9.10 به سایت www.taavon.co مراجعه و ثبت نام نمایند

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، اتحادیه تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران نسبت به عقد قرارداد بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه تعاون کشور اقدام نموده است. متقاضیان می توانند تا تاریخ 97.9.10 به سایت www.taavon.co مراجعه و ثبت نام نمایند

منبع : مرکز ملی فرش