اخبار فرش

ثبت 53 نشانه جغرافیایی ثبت شده فرش دستباف توسط مرکز ملی فرش ایران

نشانه جغرافیایی نشان هایی ست که مبداً کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت، مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبداً جغرافیایی آن باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران،  53 نشانه جغرافیایی فرش دستباف ثبت ملی شد. در سال های گذشته نشان جغرافیایی فرش 53 منطقه ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، به ثبت رسید.

با تداوم روند ثبت جهانی مناطق جغرافیایی فرش دستباف ایران از کپی‌برداری رقبای فرش ایران و دست‌اندازی به نام های جغرافیایی مناطق فرش‌بافی کشورمان جلوگیری می شود.  مناطق ثبت شده فرش دستباف  ایران عبارتند از : 

1-فرش تبریز 2- فرش هریس 3- فرش شربیان 4- فرش آذرشهر 5- فرش بخش خواجه 6- فرش بخشایش 7– فرش مهربان 8– فرش سراب 9– تابلو فرش سردرود 10– فرش ماهی خوی 11– فرش افشار تکاب 12– فرش اردبیل 13- فرش اصفهان 14– فرش کاشان 15- فرش نائین 16- فرش جوشقان 17- فرش یلمه علی آباد دهاقان 18 - فرش ایلام 19- فرش ورامین 20- فرش چهارمحال و بختیاری 21- فرش یلمه بروجن 22- فرش مشهد 23- فرش کاشمر 24- فرش ترکمن جرگلان و بجنورد 25- فرش کردی خراسان شمالی 26- فرش دویدوخ 27- فرش قهستان 28- فرش مود بیرجند 29- فرش درخش 30- فرش بیدگینه 31- فرش قلتوق 32- فرش خمسه زنجان 33 – فرش سیستان 34- فرش گبه فارس 35- فرش لری فارس 36- فرش قشقایی فارس 37- فرش آباده فارس 38فرش کشکولی فارس 39- فرش عرب فارس 40– فرش قم 41 – فرش بیجار 42- فرش سنه 43- فرش کرمان 44- فرش شهر بابک 45-فرش سنقر کلیایی کرمانشاه 46- فرش ترکمن گلستان 47- فرش لرستان 48- فرش کلاردشت 49- فرش ساروق 50- فرش همدان 51- فرش نهاوند 52- فرش یزد 53- فرش اردکان

 

منبع : مرکز ملی فرش