کلکسیون فرش

نمونه ای از بافته های تمام پشمی ایل یلمه

نمونه ای از بافته های تمام پشمی ایل یلمه به اندازه های 130 * 83 سانتی متر. فرش های این ایل غالبا با ترنج های دندانه دار و در سبک شاخه شکسته بافته می شوند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :