اخبار فرش

سیاست های جدید گمرک درباره ارزش گذاری کالاها اعلام شد

سیاست های جدید گمرک ایران در خصوص ارزش گذاری کالاها با هدف تمرکز زدایی از ستاد گمرک ایران و تفویض به گمرکات کشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران به گزارش گمرك جمهوری اسلامی ایران، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با ارسال ابلاغیه ای ۹ بندی خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی/دفاتر ستادی، سیاست های جدید گمرک ایران در خصوص ارزش کالاها را اعلام کرد.

دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی

تفویض اختیار ایجاد شناسه TSC و بررسی ارزش به گمرکات اجرایی

تشکیل کمیته های مشورتی

Gomrok_news@

متن کامل این ابلاغیه به صورت پیوست قابل مشاهده است.

 

منبع : مرکز ملی فرش