اخبار فرش

نقاشی پشت فرش!

محمدرضا شاهرخی نژاد در گفت وگو با خبرنگار بخش هنرهای تجسمی ایسنا ، گفت: از حدود یک سال پیش، در حال کار کردن روی مجموعه ای هستم به این صورت که فرش های کهنه و مندرس را از اطراف تهران جمع آوری می کنم و روی آن ها نقاشی می کشم.

او ادامه داد: به این فکر می کنم که این فرش های کهنه از بین خواهند رفت. به همین دلیل، به قالی شویی ها رفتم و فرش هایی را که کارکرد خود را از دست داده بودند، مثلا تکه هایی از آن ها از بین رفته بود، جمع آوری کردم و در حالی که قرار بود آن ها بیرون ریخته شوند یا از آن ها پادری ساخته ...

محمدرضا شاهرخی نژاد در گفت وگو با خبرنگار بخش هنرهای تجسمی ایسنا ، گفت: از حدود یک سال پیش، در حال کار کردن روی مجموعه ای هستم به این صورت که فرش های کهنه و مندرس را از اطراف تهران جمع آوری می کنم و روی آن ها نقاشی می کشم.
او ادامه داد: به این فکر می کنم که این فرش های کهنه از بین خواهند رفت. به همین دلیل، به قالی شویی ها رفتم و فرش هایی را که کارکرد خود را از دست داده بودند، مثلا تکه هایی از آن ها از بین رفته بود، جمع آوری کردم و در حالی که قرار بود آن ها بیرون ریخته شوند یا از آن ها پادری ساخته شود، از آن ها برای تولید اثر هنری استفاده کردم.
این هنرمند توضیح داد: تصمیم گرفتم که پشت فرش ها نقاشی کنم. نقشی هم که پشت فرش کشیدم، سگ است و این طرح را با فایبرگلاس و جوهر و اغلب پشت فرش ها کشیده ام.
به گزارش ایسنا، نمایشگاه محمدرضا شاهرخی نژاد از 14 تا 25 آذرماه در گالری «اعتماد» برپا است.

تی نیوز

منبع :