در حاشیه

تفاوت قیمت تمام شده رنگرزی شیمیایی وطبیعی برای خامه قالی

انجمن فرش ایران تلاش دارد با شفاف سازی هزینه های تولید قالی بتواند منشا خدمات بیشتری به جامعه فرش باشد یکی از سوالات عمده برای بسیاری از عزیزان اختلاف قیمت رنگرزی شیمیایی وطبیعی در خامه قالی است

 

ردیف واحد هزینه رنگرزی شیمیایی هزینه رنگرزی گیاهی
1 یک کیلو خامه 3000-4000 تومان 10000-12000 تومان
2 یک متر مربع فرش 12000-16000 تومان 400000-48000 تومان
3 یک تخته فرش6 متری 96000-72000 تومان 268000-240000تومان

مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :