کلکسیون فرش

ساروق صد ساله

ساروق صد ساله به اندازه های 111 * 155 سانتی متر که نقشه ی آن مشابهت فراوانی با لیلیان دارد. برخی از کارشناسان آن را ساروق آمریکایی نیز می نامند. رنگ قرمز مسی فرش از ترکیب ماده رنگی گیاه روناس و دوغ که حاوی اسید لاکتیک است به دست آمده است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :