اخبار فرش

نوای فرش دستباف در ندامتگاه های تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، امروز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه جمعی از مدیران مرکز ملی فرش ایران، از کارگاه های فرش دستباف در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ بازدید کردند.

در این دیدار سید مهدی معصومی مدیر نمایندگی بنیاد تعاون استان تهران و سانگرد مدیر آموزش  واشتغال بنیاد تعاون زندانیان و جمعی از مسئولین ندامتگاه حضور داشتند.

در ابتدای این بازدید مدیر آموزش  واشتغال بنیاد تعاون زندانیان با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته از سوی بنیاد: اشتغال مددجویان را یکی از اولویت های اصلی مهم بنیاد دانست که نقش بسزایی در کاهش آسیب زندان و باز اجتماعی نمودن مددجویان دارد.

محمد پروین معاون امور تحقیقات و ترویج مرکز ملی ایران، اقدامات ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ را در جهت اشتغال زایی و حرفه آموزی بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به تاثیرات ایجاد شغل و درآمد بر کاهش مشکلات روحی و مادی زندانیان و به تبع آن کاهش ارتکاب مجدد جرم، باید با استفاده از تمام توان و ظرفیت‌ها به حرفه آموزی زندانیان کمک کرد.

در ادامه، بسترسازي و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم همکاری جهت تقویت و توسعه مهارت های مددجویان قالی باف، برگزاری دوره ها‌ی آموزشی تخصصی و مشارکت تولیدات مددجویان در نمایشگاه ها از جمله محورهای مهم این دیدار بود.

براساس توافقات به عمل آمده در این رابطه بزودی تفاهم نامه همکاری های آموزشی بین مرکز ملی فرش ایران و بنیاد تعاون زندانیان کشور منعقد خواهد شد.

گفتنی ست زندانیانی که در این کارگاه‌های صنعتی و تولیدی مشغول به کار می‌شوند حقوق دریافت می‌کنند و فرش های بافته شده توسط آن ها ، روانه بازار می‌شود. هم چنین  35 دار قالی و بافت 410 متر مربع فرش دستباف توجه را به خود جلب می کند.

منبع : مرکز ملی فرش