اخبار فرش

«دایره المعارف فرش ایران» سال آینده چاپ می شود

«امیرحسین چیت سازیان» روز سه شنبه در حاشیه گشایش شعبه انجمن علمی فرش در کاشان در گفت وگو با ایرنا افزود: تدوین این دانشنامه از سال 1388 آغاز و مقالات زیادی به دبیرخانه انجمن رسیده که از میان آنها بیش از 300 مقاله ازسوی داوران پذیرفته شده است.موسس و عضو هیات مدیره انجمن ملی فرش با بیان اینکه 95 درصد مقالات برای تدوین دایره المعارف در اختیار انجمن قرار گرفته ، ادامه داد: از این تعداد بیش از 90 درصد کارهای داوری و 50 درصد ویرایش ادبی و فنی مقالات انجام شده است.

چیت سازیان یکی از دلایل تاخیر در تدوین این دانشنامه را کمبود متخصصان در زمینه مباحث علمی فرش و کمبود منابع دانست و خاطرنشان کرد: این دایره المعارف زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درحال تدوین است.

رییس شورای علمی دایره المعارف فرش ایران، هدف از تدوین دایره المعارف فرش را تهیه مرجع علمی معتبر در زمینه فرش برای محققان و فعالان صنعت فرش عنوان کرد و افزود: محورهای این دایره المعارف شامل «طرح»، «نقش و زیبایی شناسی»،«دانش فنی و فناوری فرش»، «مواد اولیه»، «رنگرزی»، «مدیریت»، «اقتصاد و بازرگانی»، «فرهنگی، اجتماعی»، «تاریخ»، «جغرافیا» و«سبک شناسی فرش» است.

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان گفت: ایجاد زبان مشترک و فهم یکسان از واژه ها و مفاهیم و شاخه های هنر اصیل فرش از دیگر اهداف تدوین دایره المعارف فرش است که در نتیجه آن می توان به ایجاد نقشه کلی و نگرش جامع درمورد ابعاد مختلف رشته علمی فرش دست پیدا کرد و به شالوده ریزی دانش فرش شناسی در ایران اطمینان یافت.

چیت سازیات افزود: دایره المعارف فرش ایران با همکاری بنیاد دانشنامه نگاری، کانون فناوری فرش، مرکز ملی فرش ایران و دانشگاه کاشان تهیه و تدوین می شود.

خبرگزاری ایرنا

منبع :