اخبار فرش

دومین جلسه ساماندهی تولید و تامین مواد اولیه فرش دستباف

دومین جلسه ساماندهی تولید و تامین مواد اولیه فرش دستباف

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، این نشست که با حضور مدیران و صاحبان کارخانجات ریسندگی و تامین کنندگان الیاف پشم در داخل کشور و متخصصین و صاحب نظران این حوزه و نمایندگان اتحادیه های تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف در مرکز تشکیل شد، مختصری در خصوص آمارهای صادرات و واردات و وضعیت موجود تامین و تولید الیاف پشم مورد مصرف در تولید فرش دستباف (سال های 1396 و 1397) از سوی معاونت امور تولید مرکز ارایه شد.

در ادامه موضوعات زیر  از سوی مدعوین مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  • مشکلات اخذ مالیات بر ارزش افزوده و دلایل عدم امکان اجرای صحیح آن برای واحد های ریسندگی
  • لزوم رفع ممنوعیت صادرات پشم دباغی و افزایش نظارت های گمرکی بر صحت انجام آن
  • لزوم ساماندهی پشم چینی های کشور و توسعه پشم چینی به روش صنعتی با همکاری وزارت جهاد و ایدرو
  • لزوم احداث واحد های پشم شویی با فناوری روز با همکاری وزارت صمت و ایدرو
  • در اولویت قرار گرفتن تخصیص ارز و رسیدگی به پرونده های محموله های پشم مورد نیاز کارخانجات ریسندگی در گمرک و بانک ها

 

منبع : مرکز ملی فرش