کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی سارق با طرح هراتی

قالیچه قدیمی سارق با طرح هراتی (ماهی در هم) در اندازه های 201 * 128 سانتی متر. از ذخایر موزه فرش ایران است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :