اخبار فرش

تأمین سوخت زمستانی کارگاههای قالیبافی استان آذربایجان غربی

موضوع تأمین سوخت مورد نیاز کارگاههای قالیبافی فاقد گاز شهری در کارگروه اصلی فرآورده های نفتی استان مطرح و به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی ، درویشی، رئیس اداره فرش سازمان بیان کرد: موضوع تأمین سوخت مورد نیاز کارگاههای قالیبافی فاقد گاز شهری در کارگروه اصلی فرآورده های نفتی استان مطرح و به تصویب رسید . لذا با عنایت به تغییرات صورت گرفته در سامانه مربوطه و مشکلات ناشی از توقف ثبت نام قالیبافان در این سامانه ، موضوع با پیگیری سازمان صمت و همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه در جلسات کارگروه اصلی فرآورده های نفتی استان مطرح و مقرر گردید تا هماهنگی های لازم از طریق حوزه ستادی وزارت نفت برای اصلاح سامانه به منظور تأمین سوخت مورد نیاز کارگاههای قالیبافی صورت گیرد.

منبع : مرکز ملی فرش