اخبار فرش

تجلیل از مفاخر فرش دستباف ایران

آئین بزرگداشت استادان فرش دستباف ایران، 19 آبان ماه ساعت 10 صبح در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، مراسم بزرگداشت استادان فرش دستباف ایران: شیرین صور اسرافیل، محسن محسنی و احمد دانشگر یک شنبه 19 آبان با همکاری مرکز ملی فرش دستباف ایران ، پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،گروه هنر شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

سخنرانان: فرشته دستپاک، دکتر بهروز عمرانی، دکتر سید عبدالمجید شریف زاده، دکتر بیژن اربابی و اساتید شیرین صوراصرافیل، محسن محسنی و احمد دانشگر می باشند.

ساعت: 10 تا 12

آدرس: خیابان سئول، جنوب به شمال، خیابان بین المللی، درب جنوبی، سالن کنفرانس شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران

منبع : مرکز ملی فرش