رنگ و رنگرزی

قیمت عمده فروشی مواد رنگزای طبیعی در اردکان

سایت قالیکده در راستای خدمات رسانی هرچه بیشتر به جامعه فرش ایران تلاش دارد بصورت ماهانه قیمت مواد اولیه وکلیه نهادهای تولید قالیبافی را اطلاع رسانی نماید طبق مصاحبه انجام شده با آقای قاسمی قیمت عمده فروشی مواد رنگزای طبیعی به شرح زیر است .

 

1 روناس درجه یک 9500 تومان
2 روناس درجه دو 8000 تومان
3 روناس درجه سه 6500 تومان
4 پوست گردو بلغور شده 1800 تومان
5 پوست انارجنگلی ساییده 2000 تومان
6 جاشیر   2000 تومان
7 اسپرک   22000 تومان
8 نیل   110000تومان
9 هیدروسولفیدسدیم   11500تومان
10 سود   2800تومان
11 جفت   4500تومان
12 جوهر لیمو   4500 تومان

انجمن فرش ایران

منبع :