اخبار فرش

انجمن علمي فرش ايران در دانشگاه کاشان گشايش يافت

مراسم آيين گشايش مجدد شعبه کاشان انجمن علمي فرش ايران، با حضور معاون تحقيقات و آموزش مرکز ملي فرش ايران در دانشگاه کاشان برگزار شد


به گزارش خبرگزاري موج، رئيس انجمن علمي فرش ايران هدف از ايجاد اين انجمن را توسعه نگرش علمي در عرصه فرش دستباف جذب تجارب گذشتگان و پاسداري از اصالت هنري گسترش، پيشبرد و ارتقاي دانش فرش ذکر کرد.
دکتر اميرحسين چيت سازيان، با اشاره به اينکه اين انجمن در سال 81 در اين دانشگاه فعاليت خود را آغاز كرد و به دليل يک سري مشکلات و تغيير جابجايي مدتي اين انجمن غير فعال شده بود، گفت: اولين فصل نامه علمي پژوهشي فرش ايران با نام گلجام، دايره المعارف فرش ايران و برگزاري نمايشگاه ها از جمله فعاليت هاي اين انجمن است.
وي مجهز شدن به سلاح علم را رمز پويايي و شکوفايي صنعت دانست و افزود: هنر و صنعت زماني تداوم مي يابد و شکوفا مي شود که خود را به سلاح علم و اطلاعات مجهز کند.
دکترچيت سازيان، با بيان اينکه اگر انجمن ها به يک سامانه و نظام خاصي تبيين شود، عملکرد افزون تري خواهد داشت، گفت: افراد بسياري از اقصي نقاط اين کشور هستند که در هنر فرش کار مي کنند و هنر را با جان خودشان تلفيق مي کنند.
دکتر چيت سازيان، در ادامه گفت: اگر اين انجمن بتواند اين رسالت را ايفا کند نقش مؤثري در پيشرفت اين صنعت خواهد داشت و در زمينه کار اگر تدوين استراتژي باشد مطلب سازماندهي شده پيش خواهد رفت.
همچنين، دکتر مجيد منعم زاده، معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه کاشان، نيز در اين نشست کاشان را خاستگاه فرش دانست و گفت: سابقه و پتانسيلي که در حوزه فرش دستباف و ماشيني در اين شهر وجود دارد قابل رقابت با ديگر شهرهاست.
وي چاپ مجله علمي-پژوهشي گلجام، راه اندازي انجمن علمي فرش و تدوين دايره المعارف فرش را از جمله اقدامات دانشگاه کاشان بيان کرد و گفت: توجه به رويکرد علمي به فرش و رساندن اين صنعت به جايگاه واقعي، از جمله اهداف تأسيس انجمن علمي فرش کاشان است.
دکتر منعم زاده رشته فرش، کانون هماهنگي صنعت فرش، انجمن علمي فرش را از جمله زيرساخت هاي مناسب براي رونق صنعت فرش اين شهر ذکر کرد و گفت: با توجه به اين توانمندي ها بتوانيم فرش را به جايگاه واقعي خود برسانيم

خبرگزاری موج

منبع :