اخبار فرش

یک نکته بازاریابی/ افزایش هزینه تبلیغات در دوران رکود

وقتی از مدیر ارشد مالی پی اند جی، جان مولر درباره منطــق این افزایش مخــارج تبلیغاتــی در میانــه رکـودپرسیدند، پاسخ داد: بگذارید ساده بگویم؛ دیوانه بودیم اگر کار دیگری می کردیم.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران به نقل از سایت نگاه شرقی اولین کاری که بسیاری از شرکت ها در هنگام رکود اقتصادی انجام می دهند، چیست؟ احتمالاً درست حدس زده اید؛ آن ها هزینه هایشان را کاهش می دهند و متأسفانه یکی از اولین بخش هایی که آسیب می بیند بخش مارکتینگ و به طور خاص تبلیغات است. واضح است که شرکت ها با تصمیماتی از این دست به دنبال راهکارهایی برای ذخیره منابع مالی خود هستند؛ ولی آیا این استراتژی به نفع آن هاست؟

دیوید فالک مدیر برند سون اپ می گوید: برندهایی که در رکود اقتصادی تبلیغات می کنند بعد از گذشتن دوران رکود کار خود را با قدرت بیشتری ادامه می دهند

منبع : مرکز ملی فرش