کلکسیون فرش

پرده ای محرابی ترنجدار در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح ونقش : محرابی ترنجدار تاریخ بافت : 1351 هـ . ق     محل بافت : اصفهان

       

اهـدائی: محمد اصفهانی میناکار      

نوع گره : نامتقارن     

رجشـمـار : 45 در 5/6 سانتیمتر       

ابـعـــاد : 260 * 345 سانتیمتر   

جنس تـار وپـود : پنبـه    

جنس پـرز : پشـم                          

این قالی به عنوان پرده درحرم حضرت رضاعلیه السلام مورداستفاده بوده است درمتن محراب ترنج دوازده کلاله ای خودنمایی می کند وگل وبرگهای ریز ودرشت فضای متن رامزین نموده است . دربالای متن چهارکتیبه قلمدانی که درون آن شعری بدین مضمون بافته شده است.     

از دیده اگر رضا را بینی ***** مرآت جمال کبریا را بینی

گر پرده اوهام به یک سو فکنی ***** اندر پس این پرده خدا را بینی

منبع :