اخبار فرش

انتشار تنها نشریه تخصصی فرش ایران از سرگرفته می شود

«امیرحسین چیت سازیان» روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: فصلنامه علمی، پژوهشی 'گلجام' (Quarterly Scientific-Research Goljaam)تنها مجله علمی پژوهشی فرش در جهان است که در ایران منتشر می شود.

وی با اشاره به وقفه در چاپ این نشریه گفت: اعتبارات چاپ این فصلنامه توسط وزارت علوم و مرکز ملی فرش تامین می شود که بدلیل کمبود اعتبار در چاپ و مشکل مالی شاهد توقف انتشار این فصلنامه در زمستان 91 بودیم.

چیت سازیان با اشاره به انتشار این نشریه توسط انجمن علمی فرش ایران اظهار داشت: گلجام اولین نشریه دارای درجه علمی – پژوهشی در زمینه فرش دستباف و نخستین فصلنامه پژوهشی در حوزه هنر است.

وی افزود: در این مجله نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه فرش و سایر زیراندازها و توسعه دانش در این زمینه به ویژه در یکی از موضوعات طرح و نقش، رنگ بندی، رنگرزی، بافت، مرمت، مواد اولیه، اقتصاد و بازرگانی، مدیریت، تاریخ و فرهنگ، جامعه شناسی و مردم شناسی فرش منتشر می شود.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه کاشان نوشتارهای پژوهشی، تحلیلی، نقد کتابهای علمی- هنری و گزارش های علمی- هنری در زمینه فرش و زیر اندازها نیز پس از داوری و تصویب در هیات تحریریه قابل انتشار است.

چیت سازیان خاطرنشان کرد: اولین شماره نشریه گلجام در سال 84 و بیست و دومین شماره آن در پاییز و زمستان 91 انتشار یافت.

وی افزود: بیست و سومین شماره این فصلنامه زیر چاپ و شماره بیست و چهارم نیز در مرحله صفحه آرایی می باشد.

خبرگزاری ایرنا

منبع :