اخبار فرش

استفاده از بازاریابی محتوایی در جهت معرفی و بهبود فروش فرش دستباف ایرانی

در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از بازاریابی محتوایی، راهکاری در جهت معرفی و بهبود فروش فرش دستباف ایرانی ارائه شود.

لذا در این راستا به بررسی تعاریف بازاریابی، تعریف بازاریابی محتوایی و اهداف آن، تعریف و شناخت کلی فرش دستباف ایران، بررسی بازاریابی فرش دستباف ایران بر اساس آمیخته بازاریابی، راهکاری برای معرفی و بهبود فروش فرش دستباف ایرانی با توجه به اصول و اهداف بازاریابی محتوایی پرداخته می شود. به گونه ای که به ابعاد هنری، اصالت هنری و تاریخی آن لطمه ای وارد نشود و نهایتا پس از بررسی مراحل ذکر شده راهکاری برای معرفی و بهبود این هنر دستی با توجه به بازاریابی محتوایی ارائه گردید. تا کنون مقاله ای در مورد استفاده از بازاریابی محتوایی در جهت معرفی و بهبود فروش فرش دستباف ایرانی و مشابه آن منتشر نشده که ضرورت کار تحقیقاتی بیشتر را بر روی این موضوع نشان می دهد. طبق نتایج به دست آمده و با توجه با اینکه فرش دستباف، یکی از صنایع سنتی و حاصل ذوق هنری بشر است و نمی توان در بازاریابی و مواجهه با مشتریان آن، مانند محصولات صنعتی که حاصل یک فرایند تولید انبوه و ساخته ماشین است، عمل نمود در نتیجه نگارنده با توجه به ضریب بالا نفوذ اینترنت در ایران استفاده از راهکارهای بازاریابی محتوایی را با توجه به ویژگی های شاخص فرش دستباف ایرانی در غالب طراحی سایت و استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان مکمل آن، برای معرفی و بهبود فروش فرش دستباف پیشنهاد می دهد.


نزد ایرانیان فرش یکی از جلوه‌های منحصر به فرد به شمار می‌رود. شماری از فرش‌های دست بافت ایرانی، در زمره برجسته ترین آثار هنری آفریده شده به دست بشر هستند. امروزه علیرغم بازار رقابت شدید، مشغله‌های دنیای جدید و دغدغه‌های جهان صنعتی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، نام ایران با نام فرش گره خورده است. خانه‌ یک ایرانی بدون فرش، خانه‌ای بی روح و خالی جلوه می‌کند و این نمونه های کم نظیر، پیوند یک قوم با هنر ملی خود است.
بررسی ها نشان می دهد که بازاریابی فرش دستباف در ایران به صورت علمی دنبال نمی شود و هنوز جنبه سنتی دارد و پس از تولید فرش برای یافتن مشتریان اقدام می شود. در ضمن تحقیقات اندکی در زمینه بازاریابی فرش دستباف در ایران انجام شده است. به کاستی هایی از قبیل کمبود اطلاعات روزآمد در مورد خواسته و گرایش های مصرف کنندگان، فقدان برنامه ریزی استراتژیک برای صادرات فرش،کاهش کیفیت،ضعف تبلیغات، ضعف مدیریت و خلا برنامه ریزی برای شناسایی سلایق کشورها و ملت های مختلف، نبود آشنایی با بازارهای هدف و ضعف در مشارکت یا برپایی نمایشگاه های فرش دستباف اشاره کرده است. تبلیغات و بازاریابی که در مورد فرش دستباف ایران انجام می شود کماکان سنتی است و مناسب بازارهای جهانی نیست و این در حالی است که فرش دستباف ایران به دلیل آنکه از دیرباز مورد معامله قرار می گرفت نیازمند تبلیغاتی است که بتواند جایگاه رفیع آن را حفظ کند ( صحت؛ 1389 ). لذا در این پژوهش برآنیم که ویژگی های شاخص فرش دستباف ایرانی را با توجه به سه هدف اصلی بازاریابی محتوایی که شامل: تولید محتوای کافی، تولید محتوای گیرا، و تولید محتوای متفاوت است، معرفی شود و راهکاری در خصوص بهبود فروش این هنر صنعت دستی ارائه گردد.

شبکه اطلاع رسانی شارا

منبع :