تاریخچه فرش

فرش چلسی

بافته شده در اوایل دوره صفوی که هم اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن جای دارد .

 

فرش چلسی که در نوع خود از فرش های زیبای جهان است از یکی از تجار خیابان کینگز در چلسی واقع در لندن خریداری شده و بدین نام معروفیت یافته است . این فرش هم اکنون در مجموعه فرش های موزه ویکتوریا و آلبرت لندن جای دارد . تار و پود آن از ابریشم و پرز آن از پشم وبه اندازه 540 * 316 سانتی متر و گره های آن از نوع فارسی و تعداد آن 8387 گره در دسیمتر مربع شمارش شده است . این فرش دارای 2 ترنج کامل با کلاله های جانبی و 2 نیم ترنج متصل به حاشیه و لچک هایی به نقش یک چهارم ترنج است و در زمینه لاکی رنگ آن حیوانات شکار مانند آهو و گوزن و حیوانات وحشی مانند شیر و پلنگ و همچنین جانوران افسانه ای مانند اژدها در میان درختان و شاخسارهای گلدار دیده می شوند . در حاشیه بزرگ فرش 2 سری ختایی بهم پیوسته و یک شکل و معکوس با یکدیگر در 2 رنگ قرمز لاکی و سرمه ای بافته شده اند که در مجموع نقش دلپذیری به این فرش می دهند .

 

منبع : کتاب سیری در هنر قالی بافی ایران

منبع :