در حاشیه

قالی ایران و وظیفه خطیر ایرانیان(7)

دربخش قبلی درخصوص اهمیت طرح ونقش و رنگبندی در قالی مطالبی بیان شد .قالی ایران در سده های اخیر با شتاب بسیار زیادی به سمت محدود شدن طرحها ونقوش میرود .طرحها ونقوش بسیاری از مناطق در حال فراموشی است.بافندگان ترکمن گبه قشقایی می بافند، بافندگان بلوچ درحال بافت تابلو فرش هستند ،بافندگان کرد تبریز می بافند و... از طرف دیگر سلایق ونیازهای بازار جهانی فرش به سرعت در حال دگرگونی است .

تنها در دو دهه اخیر بازار جهانی فرش از رقم 5 میلیارد دلار به 5/1 میلیارد دلارتنزل یافته است و علاوه بر فرش ماشینی بسیاری از کف پوش های دیگر وارد میدان رقابت با فرش دستباف شده اند.در این میان فرش دستباف از همه نظر بالاخص طرح و نقش نه تنها بر توانمندیهای خود نیفزود که بدلایل مختلف از جمله خروج قابل توجه نیروی انسانی و کوچک شدن جامعه فرش ایران نتوانست از نظر طرح ونقشه پاسخگوی نیازهای فعلی بازار جهانی فرش بویژه جوانان باشد.هر روز از تعداد طراحان ونقاشان فرش کاسته شد و در جهت تربیت نیروی انسانی ماهر در این بخش اقدامی نگردید .آقای محمد حسن مزدستان مدیر عامل محترم شرکت فرش سیرمان تعریف می کند که دراواسط دهه 70 بازدیدی از یکی از شرکتهای فرش ماشینی داشتم ودربایگانی طرحها ونقوش این شرکت بالغ بر 4000 طرح ونقشه وجود داشت درحالیکه در همان زمان دربهترین تشکل فرش دستباف استان تنها حدود 15 طرح ونقشه وجود داشت . اگر تولید کنندگان قالی یاد بگیرند که از هر طرح ونقشه فرش تعداد محدودی ببافند (حداکثر ده تخته )و اگر متوجه این نکته شوند که به نسبت سهمی که از هر طرح ونقشه برقیمت وارزش افزوده تولیدات دارد قیمت طرح و نقشه بسیار ناچیز است .اگرتولیدکنندگان یاد بگیرند که طرحها ونقوش رابصورت سرویس گونه ودر قالب یک مجموعه ارائه نمایند وضعیت قالی ایران در بازارهای داخل وخارج بهبود خواهد یافت.

ادامه دارد...

عبدالله احراری مشاورفرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :