کلکسیون فرش

پرده ای افشان بندی در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح ونقش : افشان بندی    محل بافت : كرمان         تاریخ بافت : اواخر قرن 13 شمسی

 

محل بافت : كرمان           

بافنده :کارگاه تولیدی محمدارجمندكرمانی      

اهـدائی: محمدارجمند كرمانی

نوع گره : نامتقارن

رجشـمـار : 50 در 5/6 سانتیمتر

ابـعـــاد : 280 * 320 سانتیمتر

جنس تـاروپـود : پنبـه     

جنس پـرز : پشـم

منبع :