اخبار فرش

15رشته صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد در حال فراموشی است

محمود باقری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سیاه چادر، سبدبافی، سفالگری، گچمه بافی، سفره بافی، جاجیم بافی،گلیم نقش برجسته، مفرش بافی، نمد مالی، توبره بافی، جاقرآنی، هور، شله بافی ، آیینه بافی و خورجین بافی از جمله این رشته ها است.

 

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 270 رشته صنایع دستی در کشور وجود دارد کهبخشی ازاین رشته ها در این استان فعال است.

وی گلیم و گلیم فرش بافی، جاجیم بافی ، معرق چوب و چرم دست دوزی را از مهمترین صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد که رونق خوبی به ویژه در مناطق روستایی این استان دارد .

باقری اظهارکرد: 35 هزار هنرمند صنایع دستی و هنرهای سنتی دراین استان فعالیت دارند .

وی عنوان کرد: تاکنون سه اثر صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد شامل گلیم نقش برجسته،گلیم تمام پشم بویراحمدی و کردک نمدی دخترانه نشان اصالت یونسکو دریافت کرده اند.

باقری ایجاد بازارچه های صنایع دستی در شهرستان های بویراحمد و دنا از برنامه های این اداره متولی برای حمایت از صنایع دستی ذکر کرد و گفت: این بازارچه ها با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود.

وی آموزش به بافی برای کیفیت بخشی به تولیدات صنایع دستی در روستاها و آموزش مهارتی مقدماتی از دیگر برنامه های حمایت از هنرمندان صنایع دستی در کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد.

باقری غیر واقعی بودن قیمت محصولات صنایع دستی در این استان را یادآور شد، افزود: امسال تسهیلات بانکی خوبی با همکاری صندوق مهر امام رضا (ع) برای ایجاد زیرساخت های تولیدات صنایع دستی مانند کارگاه های رنگرزی و احیای کارخانه رسیندگی و بافندگی یاسوج اختصاص یافته است.

وی ابرازامیدواری کرد: بتوان با ساخت این واحدها گام های بلندی به سوی تامین مواد مورد اولیه نیاز هنرمندان صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد و واقعی شدن قیمت این محصولات با ارزش برداشت.

سیری در ایران

منبع :