دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آشنایی با مفاهیم فرش دفه چیست؟

دفه یا دستوک یا کلو زار یا دفتین عبارت است از ابزاری است قلزی (ممکن است دسته ای از جنس چوب داشته باشد) و برای کوبیدن پود های فرش اعم از پود ضخیم و نازک (القاج و سپود) بکار میرود.

دفه های مورد استفاده در ایران به سه گروه کلی تقسیم بندی می گردند:

1-      دفه بیرجندی : دارای دسته چوبی است نسبت به دفه های اصفهانی ازوزن و تعداد دندانه کمتری برخوردار است.

2-      دفه اصفهانی : سنگسن ترین شانه مورد استقفاده در پود کوبی است و نسبت به شانه بیرجندی دندانه های عمیق تر و بیشتری دارد.

3-      شانه تبریزی : بر خلاف شانه بیرجندی و اضافی علاوه بر اینکه دندانه های آن دارای دسته فلزی است جنس آن نیز از ورق استیل بوده و از وزن بسیار کمتری برخوردار میباشد.

برخلاف تصورات برخی افراد استفاده از دفه سنگین یا سبک ربطی به رجشمار فرش ندارد بلکه ریز بافت ترین فرش ها در تبریز بافته با دفه تبریزی پود کوبی میگردد که سبک ترین دفه محسوب میگردد. موازی بودن دندانه ها ، نداشتن تیزی و پود کوبی آهسته و پیوسته می تواند باعث ارتقای کیفیت پود کوبی میگردد.

عبدالله احراری

منبع :