اخبار فرش

بررسی واگذاری فرش دستباف به بخش غیردولتی در سازمان میراث فرهنگی

مهترین کار این است که در قالب یک شبکه با هم‌افزایی بتوانیم فراکسیون صنایع دستی در مجلس شورای اسلامی را تشکیل دهیم/در حال حاضر کشورهایی نظیر امریکا، چین، پاکستان ونروژ در بحث فرش دستباف و ماشینی گوی سبقت را از ایران گرفته‌اند و افق مناسبی برای صادرات فرش وجود ندارد.

یک کارشناس صنعت فرش گفت: فرش ایران فاقد استانداردهای جهانی و بازاریابی درست است.

فرشته دست‌پاک، کارشناس صنایع دستی و فرش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت نابسامان فرش دستباف در کشور گفت: به منظور ساماندهی به وضعیت فرش دستباف اتاق فکری در سازمان میراث فرهنگی تشکیل شده تا بتوانیم فرش دستباف را از سیستم دولتی خارج کرده و به بخش غیردولتی واگذار کنیم.

 

وی ا فزود: دولت‌های گذشته نه تنها در بخش توسعه اقتصادی فرش موفق عمل نکردند بلکه باعث پس رفت آن نیز شدند و در حال حاضر مهترین کار این است که در قالب یک شبکه با هم‌افزایی بتوانیم فراکسیون صنایع دستی در مجلس شورای اسلامی را تشکیل دهیم.

 

وی افزود: در این میان ضرورت ایجاد تشکل‌های غیردولتی که نه انتفاع بخش خصوصی و نه خصوصیات بخش دولتی را دارند وجود دارد تا با حرکتی مردمی تحولی در این راستا ایجاد کنیم.

 

دست‌پاک ادامه داد: مردم بدون دولت نیز می‌توانند فعالیت خود را در زمینه فرش انجام دهند ودر حال حاضر دولت تنها مشکل‌ساز شده و شاهد آن هستیم که بخش خصوصی نتوانسته است بازار جهانی را به دست آورد و شبکه‌‌ای برای سفارش و به روز رسانی متقاضیان در سراسر دنیا بوجود آورد و به نوعی با استانداردهای جهانی فاصله داریم.

 

وی گفت: در حال حاضر کشورهایی نظیر امریکا چین پاکستان ونروژ در بحث فرش دستباف وماشینی گوی سبقت را از ایران گرفته‌اند وافق مناسبی برای صادرات فرش وجود ندارد.

خبرگزاری ایلنا

 

 

منبع :