اخبار فرش

اهدا 120 تخته قالي نفيس براي احداث موزه فرش استان مرکزي

يک هنر دوست و خير اراکي 120 تخته انواع فرش دستباف هنرمندان با ذوق استان مرکزي را در مراسمي براي راه اندازي موزه تخصصي فرش در اراک اهدا کرد.


به گزارش خبرگزاري موج، ابراهيم حسين جاني از توليدکنندگان و تاجران به نام فرش کشور است که سالهاي زندگي خود را در صنعت فرش سپري کرده است.
اين فعال فرش که گستره فعاليتش در آن سوي مرزهاي کشور نيز استمرار داشته، فرش هاي اهدايي را که نماد هنر و تاريخ کهن استان مرکزي است، از کشورهاي مختلف اروپايي خريداري کرده و براي پاسداشت هنر و خلاقيت هنرمندان فرشباف استان، دوباره به اين خطه برگردانده است.
استاندار استان مرکزي در سخناني در اين آيين با توجه به اهميت پاسداشت صنعت فرش استان گفت: نگهداري فرش شرايط خاصي دارد که با توجه به نياز استان به موزه صنعت فرش و ابراز تمايل خير اراکي، اين موزه به صورت موقت در محل استانداري مستقر مي شود.
محمد حسين مقيمي بيان کرد: با توجه به ارزش ريالي و هنري اين آثار فاخرمقرر شد تا زمان احداث ساختمان موزه فرش در محلي مناسب ،اين فرشها در استانداري به معرض ديد عموم گذاشته شود.
به گفته استاندار مرکزي با تخصيص اعتبار لازم و مکان يابي مناسب به زودي شاهد احداث موزه تخصصي فرش استان مرکزي خواهيم بود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مرکزي نيز گفت: ارزش ريالي مجموعه نفيس فرش هاي اهدايي توسط خير اراکي قابل تخمين نيست؛ چرا که خلاقيت و ذوق هنري فرش بافان استان قابليت قيمت گذاري ندارد.
سيد محمد حسيني افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مرکزي به طور موقت بازسازي يکي از بخشهاي استانداري را به منظور حفظ ضريب امنيتي و جلوگيري از نابودي اين آثار ارزشمند در دستور کار قرار داده و اسفند امسال شاهد گشايش اين موزه خواهيم بود.
در حاشيه اين مراسم نمايشگاه کوچکي از آثار فرهنگي و تاريخي استان مرکزي به مناسبت هفته پژوهش به معرض ديد علاقه مندان درآمده است.
اراک يکي از قطب هاي توليد قالي محسوب مي شود به طوري که فرش ساروق و جيرياي آن شهرت جهاني دارند

خبرگزاری موج

منبع :