تاریخچه فرش

قالی بافی در دوران معاصر

صنعت و تجارت فرش در ایران از ابتدای این قرن تا کنون در مجموع رو به رشد و ترقی بوده است .

 

ولی این رشد هیچگاه بصورت یکنواخت و مستمر نبوده است . تولید و تجارت آن در این سالها دچار نوسانات متعددی گردیده و بحران های زیادی را پشت سر گذرانده است . بروز جنگ جهانی دوم به مقدار قابل توجهی در میزان تولید و صادرات فرش ایران تاثیر گذاشت که البته این رکود در صادرات فرش های ایران به ایالات متحده ی امریکا تاثیر چندانی نداشت . تنها بعد از خاتمه جنگ و فراغت مردم از مشکلات ناشی از آن و فراوانی مواد اولیه ی این کالا بود که مجددا صنعت و تجارت فرش با آهنگ پیشینش به رشد و ترقی خود ادامه داد .

نمودار تولید و صادرات فرش بر اساس نوسانات کلی قیمت ها در جهان و اوضاع سیاسی و اقتصادی مملکت همواره دستخوش تغییراتی بوده است . اگر در گذشته خشکسالی ها موجب رونق قالی بافی بود . کشاورزان بی نصیب از محصولات کشاورزی ، در این سال ها از صنایع روستایی و از همه مهمتر قالی بافی امرار معاش می کردند . در عوض امروزه ترک عادت ده نشینی و جدایی کارگران بافنده از داره های قالی سنتی خود و اشتغال به کارهای غیر مفید مانند دستفروشی و بیکاری مطلق به صورت چوب لای چرخ این صنعت عمل کرده و آشکارا آن را به عقب می راند که خوشبختانه افزایش جمعیت در این سالها این عامل منفی را تا حدودی خنثی کرده است ولی با وجود تمام این تنگناها ، قالی بافی همواره از اقبال عمومی برخوردار بوده و هنوز درصد قابل توجهی از عشایر ، روستاییان و حتی شهر نشینان به طور تمام وقت و یا نیمه وقت به این پیشه ی با ارزش و مفید می پردازند .

مهمترین دستگاه ها و سازمان های دولتی که در زمینه ی فرش دستباف فعالیت دارند عبارت اند از :

شرکت سهامی فرش ایران

سازمان صنایع دستی ایران

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :