در حاشیه

امامت 39 پ 99

چند روز قبل از طریق تلفن پیامی دریافت کردم بدین مضمون که استاد،رجایی هستم نماینده شرکت سیرمان لطفا مرا قدری در زمینه تولید فرش و تابلوفرش راهنمایی کنید.

بدنبال تماس فوق، عصر چهارشنبه موفق به بازدید از آموزشگاه قالیبافی زرین واقع در مشهد خیابان امامت 39 پلاک 99 شدم .درهنگام تماس خانم رجایی گفتم چگونه است من که مدعی هستم اگر بافنده ای متولد شود یا خدایی نکرده فوت نماید از وضعش آگاه می شوم حالا خانم رجایی را نمی شناسم قدری در سابقه ذهنی خود تامل کردم دیدم در طول تدریس دونفر با فامیل رجایی دانش آموز یا دانشجوی من بوده اند اما تصور نمی کردم این خانم رجایی همان کسی باشد که گناباد دانش آموز ودر مشهد دانشجوی من بوده است لذا بازدید از نمایندگی سیرمان و مکان آموزشی زرین برای من بسیار انرژی بخش بود در جریان این بازدید چند منظوره تخصصی هم فعالیتهای جدید سیرمان تشریح شد و هم خانم رجایی و مهندس حسن نیا با فعالیتهای سایت قالیکده و انجمن فرش ایران آشنا شدند و مهندس حسن نیا تکنیک وبرنامه آسان ساز بافندگی را برای من توضیح داد.مقرر گردید به منظوراستفاده از ایده های برادران حسن نیا تعامل وهمکاری آنان با انجمن فرش ایران استمرار یافته و در این خصوص اطلاع رسانی لازم به جامعه فرش ایران از طریق سایت قالیکده انجام پذیرد برای خانم رجایی مهندس حسن نیا آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

عبدالله احراری مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :