تاریخچه فرش

سازمان صنایع دستی ایران

تاریخچه سازمان صنایع دستی ایران 

 

این سازمان از ابتدای تاسیس خود (1343 شمسی) تا کنون در زمینه ی تولید ، خرید ، بازاریابی ، فروش و صادرات کلیه صنایع دستی ایران از جمله فرش بافی و گلیم بافی فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده و کم و بیش به موفقعیت هایی نیز دست یافته . آخرین آمار قالی بافی ایران در سال 1380 

تعداد دارهای قالی بافی ایران : 981,400 دستگاه 

تعداد قالی بافان کشور : 1,920,000 نفر 

تولید سالیانه فرش دستباف ایران : 5,400,000 مترمربع

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :