رنگ و رنگرزی

دستمزد رنگرزی خامه قالی در کارگاههای رنگرزی

انجمن فرش ایران در راستای خدمات همه جانبه به جامعه فرش ایران تلاش دارد بمنظور شفاف سازی قیمت نهادهای تولید قالی همه ماهه نرخ مواد اولیه وسایر نهادهای تولید وخدمات وحرف جانبی فرش را به اطلاع کاربران برساند .لذا میانگین هزینه های رنگرزی پشم وابریشم به در تاریخ 29 اذر ماه شرح زیر است.

الف: هزینه رنگرزی پشم با مواد رنگزای طبیعی برای هر کیلو به تومان

1 سرمه ای با نیل هر کیلو 10,000 - 15,000 تومان
2 آبی با نیل (ماستی) هر کیلو 5,000 - 7,000 تومان
3 لاکی با قرمزدانه هر کیلو 35,000 - 50,000 تومان
4 گل اناری با روناس هر کیلو 18,000 - 25,000 تومان
5 سبز با نیل هر کیلو 10,000 - 15,000 تومان
6 سایر رنگها هر کیلو 4,5000 - 7,000 تومان

 

 ب: هزینه رنگرزی پشم با مواد رنگزای شیمیایی

1  رنگرزی پشم با مواد رنگزای اکتیو ومتال هر کیلو  5,000 - 6,000   تومان
2  رنگرزی پشم با مواد رنگزای اسیدی  هر کیلو 4,000 - 5,000  تومان

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09153178910 تماس حاصل فرمایید.

انجمن فرش ایران

منبع :