مواد و مصالح

میانگین هزینه های طراحی و نقاشی قالی به تاریخ 29 آذر

انجمن فرش ایران تلاش دارد با شفاف سازی هزینه های تولید فرش هم به تولیدکنندگان کمک نماید که هزینه های تولید را مدیریت نمایند وهم شهروندان را با هزینه های تولید فرش آشنا نمایند هزینه های طراحی ونقاشی فرش به اطلاع کاربران خواهد رسید.

1 هزینه طراحی طرحهای ویژه تابلو فرش هر گره 20 ریال
2 هزینه طراحی طرحهای عادی تابلوفرش هر گره 10 ریال
3 هزینه طراحی طرحهای انحصاری و ویژه فرش هر گره 10 ریال
4 هزینه طراحی طرحهای انحصاری وعادی فرش هر گره 15 ریال
5 هزینه طراحی طرحهای غیر انحصاری فرش هر گره 7 - 10 ریال
6 هزینه طراحی رنگبندی فرش هر گره 3 ریال
7 هزینه تغییر ابعاد و اندازه نقشه فرش فرش هر گره 2 - 3 ریال
8 هزینه طراحی و نقاشی توسط اساتید صاحب سبک فرش هر گره 20 - 50 ریال
9 هزینه طراحی طرحهای مادر واستثنایی فرش هر گره توافقی

عبدالله احراری مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :