کلکسیون فرش

پرده ای افشان بندی در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح ونقش : افشان بندی تاریخ بافت : اواخر قرن 13 هـ . ش محل بافت : كرمان

 

رجشـمـار :50  در 5/6 سانتیمتر

اهـدائی: ارجمندكرمانی

نوع گره : نامتقارن

ابـعـــاد : 219 * 357 سانتیمتر

جنس تـار و پـود : پنبـه

جنس پـرز : پشـم

منبع :