در حاشیه

قالی ایران و وظیفه خطیر ایرانیان(9)

عرض کردم که استفاده از سلاح قیمت برای قالی ایران مطلوب نیست چرا که نه جامعه ایران را میتوان با سایر جوامع تولید کننده قالی مقایسه نمود ونه استفاده از سلاح قیمت با واقعیت های موجود جامعه امکان پذیر می باشد.

استفاده از سلاح قیمت باعث می گردد که بافندگان فرش حقوق ومزایایی مکفی نداشته باشند و هر روز از تعداد بافندگان حرفه ای فرش کاسته شود.دیگر استراتژی که میتوان از آن بعنوان بازاریابی استفاده نمود استراتژی کانون است. در این استراتژی بازاریاب تلاش می‌کند در بازارهایی که رقبا حضور ندارند نفوذ نماید وکالای خود را در بازارهای بدون رقیب به فروش برساند .این استراتژی نیز عملا در مورد قالی خروج قابل توجهی ندارد .حال اگر بتوان قیمت تمام شده قالی را کاهش داد باز هم تقاضای حداکثری در بازارهایی است که از درآمد سرانه بالایی برخوردارند یا حداقل اینکه در آن کشور جامعه دو قطبی است وبه رغم آنکه در مجموع درآمد سرانه کشور کم است ولی بخش قابل توجهی از آن جامعه در رفاه نسبی هستند و بخشی از درآمد آنان پس از رفع نیازهای روزمره باقی مانده است و می توانند خرید کالای لوکس مثل فرش داشته باشند. در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی برای پیدا کردن بازارهای جدید برای قالی ایران بعمل آمده است اما عمده این تلاشها به همان دلیلی که ذکر شد فاقد نتیجه ملموس بوده وتنها قالی ایران توانسته در در بازارهای چین و روسیه روند رو به بهبودی داشته باشد. علت عمده موفقیت نصبی قالی ایران در بازارهای چین وروسیه علاوه بر تعاملات سیاسی موقعیت اقتصادی مردم این کشورها است. اکنون درصدی از مردم روسیه وچین به ثروت قابل توجهی رسیده اند و توانایی خرید قالی ایران را دارند .حتی در همین کشورها هم در دراز مدت ممکن است قالی ایران مغلوب رقبا گردد اگر نتواند رسالت و نقش اصلی خود را ایفا نماید .قالی ایران از موقعیت و شان بسیار بالایی برخوردار است و شایسته آن نیست که چوب حراج بخورد و بافندگان آن گرسنه باشند. جهانیان ایران را با قالی و قالی را با ایران می شناسند قالی ایران باید همانند گذشته در سطح جهان در اوج باشد.

ادامه دارد...

عبدالله احراری مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :