اخبار فرش

خانه فرش شهرداری منظریه گامی برای اشتغالزایی

شهردار شهر منظریه استان اصفهان گفت: خانه فرش شهرداری در 9 ماه گذشته زمینه اشتغال 25 نفر را که بیشتر آنها سرپرست خانوار هستند فراهم کرده است.


[خانه فرش شهرداری منظریه گامی برای اشتغالزایی]

به گزارش ایرنا، سید علی مرتضوی روز چهارشنبه افزود: در راه اندازی خانه فرش دستبافت شهر منظریه دو محور احیای صنعت فرش و اشتغالزایی دنبال شده است.

مرتضوی تصریح کرد: احیا و توسعه صنعت فرش دستبافت و صنایع دستی، افزایش درآمد اقتصادی مردم منطقه و توجه به صادارت و حمایت و رونق این صنعت از مهمترین اهداف راه اندازی خانه فرش است.

وی گفت: در خانه فرش دستبافت منظریه تاکنون 40 بافنده مدرک رسمی فنی وحرفه ای گرفته اند.

شهردار منظریه افزود: این مجموعه با هزینه 300 میلیون ریال با مساحت 300 متر مربع ساخته شده و پیش بینی می شود مرحله دوم آن با 200 متر مربع مساحت در یکسال آینده به بهره برداری برسد.

وی گفت: تمام بافندگان خانه فرش دستبافت شهرداری منظریه بیمه فرش بافی شده اند.

شهردار منظریه افزود: با رایزنی ها با تاجران فرش دستبافت، بخشی از محصولات تولیدی این مجموعه به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده است.

منظریه در 90 کیلومتری جنوب اصفهان و در مسیر اصفهان – شیراز قرارد ارد.

خبرگزاری ایرنا

منبع :