مواد و مصالح

چه مقدار مواد اولیه و برای چه فرشی ؟

قسمت دوم : پاسخ به برخی ابهامات در قسمت اول نحوه محاسبه مقدار خامه قالی بیان گردید که طبعا برای کاربران سایت قالیکده و اعضای محترم انجمن فرش ایران ممکن است ابهاماتی مطرح باشد در این قسمت به سوالات احتمالی شما تا حد ممکن پاسخ می دهیم.

 

1-اگر بافندگان یک منطقه از گره فارسی استفاده می نمایند (گره نامتقارن) لازم است از نمره متریک خامه یک نمره کاسته شود و مثلا برای فرش 40 رجی بجای نمره 8 متریک از نمره 7 متریک استفاده نمایند .طبعا در این حالت به دلیل اینکه نخ ضخیم تر می گردد بر وزن خامه مصرفی افزوده می گردد .

2-اگر بافندگان یک منطقه از گره غیر استاندارد جفتی استفاده می کنند یعنی بجای آنکه دو نخ تار را گرفته و یکی را بعنوان نخ زیر و دیگری را بعنوان رو بگیرند و گره بزنند از چهار نخ تار استفاده کرده و یک گره غیر استاندارد می زنند در این حالت تعداد گره ها را می بایست به نسبت گره های غیر استاندارد و استاندارد جداگانه محاسبه شود . مثلا در فرش ریزه ماهی بیرجند قریب به 70 درصد گره ها جفتی و 30 درصد مابقی اجبارا باید بصورت استاندارد بافته شود . لذا باید متوجه این نکته باشیم تعداد رج ها یا گره های طولی فرش فرقی نمی کند ولی تعداد خفت ها یا گره های عرضی فرش را باید بر مبنای گره های جفتی و استاندارد زده شده محاسبه نماییم واگر 70 درصد گره ها جفتی است یک نمره متریک از نمره خامه مصرفی کم می گردد و مثلا برای فرش 40 رجی با گره جفتی فارسی باید از نمره 6 متریک بجای 8 استفاده شود.

3-مورد دیگر که اخیرا بسیار رایج شده که ممکن است از تعداد لای استاندارد نخ چله و پود ضخیم کاسته شود و از خامه ضخیم تری استفاده شود تا قالی پرگوشت بنظر برسد که طبعا باید در محاسبه مد نظر قرار گیرد مثلا در نیشابور برای فرش 40 رجی باف بجای اینکه از خامه 9 سه لا استفاده نمایند از خامه متریک 7 سه لا استفاده می نمایند یا برای فرش 30 رجی با گره استاندارد فارسی بجای استفاده از 7 سه لا از نمره متریک 5 سه لا استفاده می گردد ودر عوض سه لا از تعداد لای نخ‌های چله و پود ضخیم کاسته می شود .

ادامه دارد...

عبد الله احراری

منبع :